ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุมวิชาการ / อบรมต่างๆ

กิจกรรม

สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 6)
มอบเงินช่วยเหลือกรณีพยาบาลบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนำส่งผู้ป่วย
สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 2)
ประชุมหารือร่าง พรบ.การอุดมศึกษา
ประชุุมกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลทั่่วประเทศ
คณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน และคณาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

Counter

  • Site Counter: 6,388,746
  • Unique Visitor: 502,748
  • Since: 01-01-2554