ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาดูงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ ตามการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

Counter

  • Site Counter: 6,566,011
  • Unique Visitor: 537,395
  • Since: 01-01-2554