สถาบันหลักรายชื่อสถาบันหลัก

- คุณสมบัติในการสมัครเป็นสถาบันหลักเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

- หน้าที่ของสถาบันหลัก

- แนวทางปฏิบัติในการสมัคร / ต่ออายุการเป็นสถาบันหลัก


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]