ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

 

 

   ด้วยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.thaibfconference.com