ความคืบหน้ากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน

 

       ตามที่สภาการพยาบาลมีนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิก      สภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ท่านสมาชิกสามารถรับชมรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงานผ่านบทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้ในสกู๊ปพิเศษของรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ที่แพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ได้ที่... https://youtu.be/2Wx4sWBei1g